Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Δευτέρα, 03 Δεκέμβριος 2018 00:00 διαχειριστής
Εκτύπωση
Αξιολόγηση Χρήστη: / 0
ΧείριστοΆριστο 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ - για  ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ


Μαρία Κάτρη, Δικηγόρος Αθηνών,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Εργατικού Δικαίου της

Σχολής Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας

Ο νέος Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου "GDPR" (ΕΕ) 2016/679 και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των εν ζωή φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών», ο οποίος ισχύει από τις 14 Απριλίου 2016 αλλά εφαρμόζεται ρητά από τις 25 Μαΐου 2018, αφορά στην διαμόρφωση ενός ενιαίου νομοθετικού πλαισίου για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αντικαθιστά την προηγούμενη Νομοθεσία «Οδηγία 95/46/ΕΚ», η οποία είχε ενσωματωθεί στην Ελληνική νομοθεσία με τον Ν. 2472/1997. Ο Κανονισμός αυτός έχει ως σκοπό να προστατεύσει με τρόπο σαφή τη συλλογή, τη χρήση και την αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων του κάθε ατόμου,για συνέχεια Εδώ


Τελευταία Ενημέρωση ( Τετάρτη, 30 Ιανουάριος 2019 21:10 )